Yöneticilerimizin yurtiçi ve yurtdışında edindiği bilgi birikimini ülkemiz menfaatleri doğrultusunda kullanmak amacıyla 1988 yılında kurulan UZKA, kuruluşundan günümüze genel müteahhitlik işleri kapsamında ticaret merkezi, villa, kütüphane binası, okul, uzay çatı, konservatuar binası, otokorkuluk vb. inşaat faaliyetlerini başarıyla tamamlamıştır. Bu işlere ilave olarak, Thyssen Krupp yürüyen merdivenleri, bantları ve asansörlerinin Türkiye distribütörlüğünü 8 yıl sürdürmüş, proje, montaj, servis, bakım ve yedek parça konularında hizmet vermiştir. Ayrıca, firmamızın genel merkezinin konumlandığı Uzka İş Merkezinin (5000 m²) tasarım ve inşaatı tarafımızca gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin raylı sistemler sektöründeki ivmesinin hızlanacağını öngörerek 2002 yılında Türkiye’de ki ilk ana hat beton travers fabrikasını kurmuş ve 2007 yılından itibaren demiryolu hatlarının yapım ve bakım işlemleri için gerekli makine, ekipman, araç yatırımına başlamış, uzmanlık alanı ve kuruluş hedefi olan demiryolu üstyapı müteahhitliğine yönelerek sektörün güvenilir ve öncü firması haline gelmiştir. Başladığı her yeni projede işlerini zamanından önce ve eksiksiz olarak tamamlama hedefinin bilinci sayesinde UZKA, sözünü tutan ve işini iyi yapan bir firma profili yaratmış ve aldığı işleri fark yaratacak şekilde hayata geçirmiştir. UZKA, mühendislik tecrübesi ve yenilikçi teknolojileri projelerine aktarma tutkusu ile demiryolu sektörünün gelişimine katkı sağlamaktadır.