Balastsız Demiryolu Yapımı 241.405,00 mt
Balastlı Demiryolu Yapımı 1.500,00 mt
2. Tabaka Balast Serilmesi ve Makineli Tamirat 3.800,00 mt
Sapan Yolu <65km/sa Uygun Basit Makasın Ferşi (1/12 Makas) 4,00 Adet
Makineli Alın Kaynağı Yapılması 1.054,00 mt
Makine İle Gerilim Alma Kaynağı Yapılması 370,00 mt