420 Km Balastlı Hattın 2. Tabaka Balastının
Serilerek Makineli Tamiratının Yapılması