• Her türlü beton ve çelik yapılar
  • Metro İnşaatları
  • Demiryolu malzeme temin ve yapımı
  • Öngermeli beton travers imalatı, beton otokorkuluk imalatı ve montajı